Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W Publicznym Przedszkolu nr 4 wychowankom jest udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie:

  • zajęć logopedycznych (terapia logopedyczna),
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapia pedagogiczna),
  • zajęć edukacyjno – terapeutycznych (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Wszystkie formy zajęć są indywidualnymi ćwiczeniami ze specjalistą: pedagogiem lub neurologopedą.

Ramowe programy pracy, indywidualne plany pracy z dzieckiem oraz Indywidualne  Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) są tworzone na bieżąco i dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanka.

Na terenie placówki są prowadzone przesiewowe badania logopedyczne, diagnozujące wstępnie rozwój mowy dziecka. W grupach prowadzone są przez wychowawców dodatkowe zajęcia wspierające talent dzieci uzdolnionych.

Nasze przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę, wsparcie i pomoc dzieciom posiadającym opinie z Poradni Pychologiczno – Pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej w placówce ogólnodostępnej. W ramach tych działań tworzone są zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, złożone ze specjalistów oraz wychowawców poszczególnych grup. Zespoły obradują trzy razy w roku, ustalając zakres i formy pomocy, a także dokonując oceny efektywności pomocy. W spotkaniach tych mogą brać udział rodzice dziecka. Naszym priorytetem jest wszechstronny, zdrowy rozwój każdego dziecka.